Israel Wheel Gymnastics

Israel Wheel Gymnastics

Since 1981

IWGA - Israel Wheel Gymnastics Association                                                                          התעמלות גלגלי ענק בישראל - האתר הרשמי

International Training Camp
October 18th-25th, 2016
Cyr + Gym Wheel  


For International competitive and professional gymnasts
who already took part in National Championships.

Registration is Open
Registration Deadline - 03/08/2016