Israel Wheel Gymnastics

Israel Wheel Gymnastics

Since 1981

IWGA - Israel Wheel Gymnastics Association                                                                          התעמלות גלגלי ענק בישראל - האתר הרשמי

Documents

Israel Wheel Gymnastics - Results:

Top 5 Junior Girls + Top 5 Senior Women for the World Championship 2016

Top 5 Junior Girl for the World Championship 2015

20/11/14 - The Israeli National Qualification - אליפות קריטריון

Israel Wheel Gymnastics - Regulations & Rules:

עדכון אחרון - ינואר 2016

לחיצה על
,הקובץ הנבחר
תפתח אותו לצפייה
,בלשונית חדשה
.PDF - בפורמט

לאחר פתיחת
,הקובץ הנבחר
ניתן לשמור אותו
.ו/או להדפיס

אין לבצע
.שינויים בקבצים

May 2011 - Team Israel in Arnsberg - נבחרת ישראל