Israel Wheel Gymnastics

Israel Wheel Gymnastics

Since 1981

IWGA - Israel Wheel Gymnastics Association                                                                          התעמלות גלגלי ענק בישראל - האתר הרשמי

Gyro Wheel Gymnastics Clubs

מרכזי ג'יירו להתעמלות בגלגל 
אזור פעילות: הרי ירושלים ויפו 

מנהלת - דניאל חליוה: 058-7976007