Israel Wheel Gymnastics

Israel Wheel Gymnastics

Since 1981

IWGA - Israel Wheel Gymnastics Association                                                                          התעמלות גלגלי ענק בישראל - האתר הרשמי

Arab - Jewish Center Jaffa

מרכז ערבי יהודי יפו

רכזת ספורט וחוגים: דורית בלימן גוליק
מנהלת מקצועית: דניאל חליוה

טלפון מזכירות: 03-5083973